سختی سنج دیجیتال فلزات مدل TH130/132/134

محصولات

سختی سنج دیجیتال فلزات مدل TH130/132/134

سختی سنج دیجیتال فلزات مدل TH130/132/134

Leeb Hardness Tester TH130/132/134

 سختی سنج دیجیتال فلزات مدل TH130/132/134

کمیت سختی، مقاومت ماده جامد در برابر تغییر شکل ناشی از نیروی خارجی است. در صنعت و فرآیند ساخت و ساز قطعات و جوشکاری دانستن عدد سختی و سنجش عدد سختی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.روش سنجش سختی فلزات بر اساس مقاومت در برابر فررورفتگی (Indentation –hardness) است که دو پارامتر مهم در مبحث سنجش سختی فلزات، جنس فلز و ضخامت فلز می باشند.
دستگاه سختی سنج دیجیتال فلزات مدل TH130/132/134 شامل سه تیپ سختی سنج /سختی سنج TH 130 یکپارچه با پراب تیپ D جهت تست های سختی نرمال /سختی سنج TH 132یکپارچه با پراب تیپ C جهت تست سختی سطح قطعات نازک و بزرگ /سختی سنج TH 134 یکپارچه با پراب تیپ DL جهت تست سختی عمق شیارها و قالبها و هم چنین سطوح دنده ها می باشد. این سختی سنج ساخت برند time group چین می باشد که شرکت فنی مهندسی سیانکو آن را با یک سال گارانتی و پنج سال خدمات پس از فروش ارائه می کند.

برند :
کد محصول : 13056
آخرین بروزرسانی : 27 سپتامبر 2016 در 12:49 ب.ظ

   سختی سنج دیجیتال فلزات مدل TH130/132/134

  کمیت سختی، مقاومت ماده جامد در برابر تغییر شکل ناشی از نیروی خارجی است. در صنعت و فرآیند ساخت و ساز قطعات و جوشکاری دانستن عدد سختی و سنجش عدد سختی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.روش سنجش سختی فلزات بر اساس مقاومت در برابر فررورفتگی (Indentation –hardness) است که دو پارامتر مهم در مبحث سنجش سختی فلزات، جنس فلز و ضخامت فلز می باشند.
  دستگاه سختی سنج دیجیتال فلزات مدل TH130/132/134 شامل سه تیپ سختی سنج /سختی سنج TH 130 یکپارچه با پراب تیپ D جهت تست های سختی نرمال /سختی سنج TH 132یکپارچه با پراب تیپ C جهت تست سختی سطح قطعات نازک و بزرگ /سختی سنج TH 134 یکپارچه با پراب تیپ DL جهت تست سختی عمق شیارها و قالبها و هم چنین سطوح دنده ها می باشد. این سختی سنج ساخت برند time group چین می باشد که شرکت فنی مهندسی سیانکو آن را با یک سال گارانتی و پنج سال خدمات پس از فروش ارائه می کند.

  مشخصات فنی دستگاه سختی سنج دیجیتال فلزات TH130/132/134
  1- اندازه ضربه،عملکردساده
  2-طیف گسترده اندازه گیری درHLD
  3-نمایش مستقیم مقادیرسختی وقابل تبدیل بهHRB , HB
  4-کاربردبالابرای آزمایش سختی بسیاری ازفلزات میتواندمورداستفاده قرارگیرد
  5-تست درهرزاویه ای حتی بصورت وارونه
  6-چاپگراختیاریTA230دردسترس میباشد
  7-اندازه گیری آسان بروی قطعات بزرگ وسنگین وزن
  8-برای اندازه گیری فضاهای محدوددرقطعات بزرگTHBO , THB2 , THB4
  کلمات کلیدی: سختی سنج، سختی سنج فلزات، سختی سنج دیجیتال، کاربرد سختی سنج، انواع سختی سنج