مفهوم گوس متر یا آهن رباسنج و کاربرد آن

مفهوم گوس متر یا آهن رباسنج و کاربرد آن

مفهوم گوس متر

گوس متر یا تسلامتر که در فارسی به آن میدان سنج می گویند وسیله ای است برای اندازه گیری میدان مغناطیسی (electromagnetic field measurement). این دستگاه به منظور اندازه گیری شدت میدان الکترومغناطیسی استفاده می شود. میدان الکترومغناطیسی با دو واحد تسلا (tesla meter) و گوس (Gauss Meter) قابل اندازه گیری می باشد. امروزه کاربرد دستگاه سنجش میدان الکترومناطیسی در شرکتهای تولید برق، کارخانجات تجهیزات الکترومغناطیسی مانند فن ها، ژنراتورها و ویدئو مانیتورها، ایستگاه های کامپیوتری، عیب یابی و تصدیق سیم کشی، تطبیق FCC، تعمیر ونگهداری نوار مغناطیسی و آزمایشگاههای کالیبراسیون می باشد.

مزایای گوس متر

· محدوده وسیع اندازه گیری از 0 تا 3 تسلا (گوس000/30 – 0 )

· اندازه گیری با دقت بسیار بالا (G 1/0 = mT 01/0 دقت )

· قابلیت اندازه گیری جریان مغناطیسی موتورها

· قابلیت اندازه گیری مشخصات مواد مغناطیسی

· علاوه بر چگالی شار مغناطیسی مستقیم، چگالی شار مغناطیسی متناوب هم قابل اندازه گیری می باشد.(Hz 60/50 )

· خاصیت ضد غبار با استفاده از کلید های صفحه

· قابلیت خاموش شدن به صورت خودکار که باعث جلوگیری از اتلاف بیهوده باتری می شود و در نتیجه طول عمر باتری تاحدود 30% افزایش می یابد.

· سختی و استحکام بسیار بالا نسبت به نمونه های مشابه

· واحد نمایش می تواند بین “mT” و “G ” تغییر کند.