ماژول فشار ،فلوک Fluke 750RD6 Reference Pressure Module

محصولات

ماژول فشار ،فلوک Fluke 750RD6 Reference Pressure Module

ماژول فشار ،فلوک Fluke 750RD6 Reference Pressure Module

Fluke 750RD6 Reference Pressure Module

ماژول فشار ، فلوکFluke 750RD6 Reference Pressure Module

ماژول فشار جهت اتصال به دستگاه های کالیبراتور فشارمورد استفاده قرارمی گیرد .در علم اندازه گیری از آن جائی که با توجه به عدم قطعیت ذاتی در قوانین فیزیک فاکتورهای مختلفی بر کیفیت اندازه گیری تأثیر میگذارند که منشاء بروز خطاهای مختلف در دستگاه میگرددازتبدیل کننده وارجاع دهنده فشار می توان کمک گرفت.این دستگاه ساخت کمپانی فلوک امریکا بوده و دارای یکسال گارانتی و پنج سال خدمات پس از فروش می باشد. این محصول را می توانید از شرکت فنی و مهندسی سیانکو تهیه نمائید.

برند : FLUKE / USA
کد محصول : 3898
آخرین بروزرسانی : 27 جولای 2016 در 2:25 ب.ظ

  ماژول فشار ، فلوکFluke 750RD6 Reference Pressure Module

  ماژول فشار جهت اتصال به دستگاه های کالیبراتور فشارمورد استفاده قرارمی گیرد .در علم اندازه گیری از آن جائی که با توجه به عدم قطعیت ذاتی در قوانین فیزیک فاکتورهای مختلفی بر کیفیت اندازه گیری تأثیر میگذارند که منشاء بروز خطاهای مختلف در دستگاه میگرددازتبدیل کننده وارجاع دهنده فشار می توان کمک گرفت.این دستگاه ساخت کمپانی فلوک امریکا بوده و دارای یکسال گارانتی و پنج سال خدمات پس از فروش می باشد. این محصول را می توانید از شرکت فنی و مهندسی سیانکو تهیه نمائید.

  مشخصات فنی دستگاه ماژول فشار ، فلوکFluke 750RD6 Reference Pressure Module:

  • اطلاعات میزان فشار و مدل های به شرح ذیل میباشد:
   FLUKE-750P00 Pressure Module, 0 psi to 1 psi in H2O (0 to 2.5 mBar), (0 to 0.25 kPa)
   FLUKE-750P01 Pressure Module, 0 psi to 10 psi in H2O (0 to 25 mBar),(0 to 2.5 kPa)
   FLUKE-750P22 Pressure Module, 0 psi to 1 psi (0 to 70 mBar), (0 to 7 kPa)
   FLUKE-750P23 Pressure Module, 0 psi to 5 psi (0 to 350 mBar), (0 to 35 kPa)
   FLUKE-750P04 Pressure Module, 0 psi to 15 psi (0 to 1 bar), (0 to 100 kPa)
   FLUKE-750P24 Pressure Module, 0 psi to 15 psi (0 to 1 bar), (0 to 100 kPa)
   FLUKE-750P05 Pressure Module, 0 psi to 30 psi (0 to 2 bar), (0 to 200 kPa)
   FLUKE-750P06 Pressure Module, 0 psi to 100 psi (0 to 7 bar), (0 to 700 kPa)
   FLUKE-750P27 Pressure Module, 0 psi to 300 psi (0 to 20 bar), (0 to 2000 kPa)
   FLUKE-750P07 Pressure Module, 0 psi to 500 psi (0 to 35 bar), (0 to 3500 kPa)
   FLUKE-750P08 Pressure Module, 0 psi to 1000 psi (0 to 70 bar), (0 to 7000 kPa)
   FLUKE-750P09 Pressure Module, 0 psi to 1500 psi (0 to 100 bar), (0 to 10 MPa)
   FLUKE-750P2000 Pressure Module, 0 psi to 2000 psi (0 to 140 bar), (0 to 14 MPa)
   FLUKE-750P29 Pressure Module, 0 psi to 3000 psi (0 to 200 bar), (0 to 20 MPa)
   FLUKE-750P30 Pressure Module, 0 psi to 5000 psi (0 to 340 bar), (0 to 34 MPa)
   FLUKE-750P31 Pressure Module, 0 psi to 10000 psi (0 to 700 bar), (0 to 70 MPa)
   FLUKE-750PA3 Pressure Module, 0 psi to 5 psi (0 to 350 mBar), (0 to 35 kPa)
   FLUKE-750PA4 Pressure Module, 0 psi to 15 psi (0 to 1 bar), (0 to 100 kPa)
   FLUKE-750PA5 Pressure Module, 0 psi to 30 psi (0 to 2 bar), (0 to 200 kPa)
   FLUKE-750PA6 Pressure Module, 0 psi to 100 psi (0 to 7 bar), (0 to 700 kPa)
   FLUKE-750PA27 Pressure Module, 0 psi to 300 psi (0 to 20 bar), (0 to 2000 kPa)
   FLUKE-750PA7 Pressure Module, 0 psi to 500 psi (0 to 35 bar), (0 to 3500 kPa)
   FLUKE-750PA8 Pressure Module, 0 psi to 1000 psi (0 to 70 bar), (0 to 7000 kPa)
   FLUKE-750PA9 Pressure Module, 0 psi to 1500 psi (0 to 100 bar), (0 to 10 MPa)
   FLUKE-750PV3 Pressure Module, -5 psi (-350 mBar), (-35 kPa)
   FLUKE-750PV4 Pressure Module, -15 psi (-1 bar), (-100 kPa)
   FLUKE-750PD2 Pressure Module, -1 psi to 1 psi (-70 to 70 mBar), (-7 to 7 kPa)
   FLUKE-750PD3 Pressure Module, -5 psi to 5 psi (-350 to 350 mBar), (-35 to 35 kPa)
   FLUKE-750PD10 Pressure Module, -10 psi to 10 psi (-0.7 to 0.7 bar), (-70 to 70 kPa)
   FLUKE-750PD4 Pressure Module, -15 psi to 15 psi (-1 to 1 bar), (-100 to 100 kPa)
   FLUKE-750PD5 Pressure Module, -15 psi to 30 psi (-1 to 2 bar), (-100 to 200 kPa)
   FLUKE-750PD50 Pressure Module, -15 psi to 50 psi (-1 to 3.5 bar), (-100 to 350 kPa)
   FLUKE-750PD6 Pressure Module, -15 psi to 100 psi (-1 to 7 bar), (-100 to 700 kPa)
   FLUKE-750PD7 Pressure Module, -15 psi to 200 psi (-1 to 14 bar), (-100 to 1400 kPa)
   FLUKE-750PD27 Pressure Module, -15 psi to 300 psi (-1 to 20 bar), (-100 to 2000 kPa)
   FLUKE-750R04 Pressure Module, 0 psi to 15 psi (0 to 1 bar) (0 to 100 kPa)
   FLUKE-750R06 Pressure Module, 0 psi to 100 psi (0 to 7 bar), (0 to 700 kPa)
   FLUKE-750R27 Pressure Module, 0 psi to 300 psi (0 to 20 bar), (0 to 2000 kPa)
   FLUKE-750R07 Pressure Module, 0 psi to 500 psi (0 to 35 bar), (0 to 3500 kPa)
   FLUKE-750R08 Pressure Module, 0 psi to 1000 psi (0 to 70 bar), (0 to 7000 kPa)
   FLUKE-750R29 Pressure Module, 0 psi to 3000 psi (0 to 200 bar), (0 to 20 MPa)
   FLUKE-750R30 Pressure Module, 0 psi to 5000 psi (0 to 340 bar), (0 to 34 MPa)
   FLUKE-750R31 Pressure Module, 0 psi to 10000 psi (0 to 700 bar), (0 to 70 MPa)
   FLUKE-750RD5 Pressure Module, -15 psi to 30 psi (-1 to 2 bar), (-100 to 200 kPa)
   FLUKE-750RD6 Pressure Module, -12 psi to 100 psi (-0.8 to 7 bar), (-80 to 700 kPa)
   FLUKE-750RD27 Pressure Module, -12 psi to 300 psi (-0.8 to 20 bar), (-80 to 2000 kPa)
   FLUKE-750P03 Pressure Module, 0 psi to 5 psi (0 to 350 mBar), (0 to 35 kPa)
   FLUKE-750P02 Pressure Module, 0 psi to 1 psi (0 to 70 mBar), (0 to 7 kPa)
  شرکت  تجهیزات تخصصی سپهران(سیانکو)دیتا شیت محصول را جهت راهنمایی بیشتر در اختیار مشتریان قرار میدهد