معرف ph برای 100 تست هانا آمریکا مدل HANNA HI-93710-01

محصولات

معرف ph برای 100 تست هانا آمریکا مدل HANNA HI-93710-01

معرف ph برای 100 تست هانا آمریکا مدل HANNA HI-93710-01

HI-93710-01 pH Reagents Phenol Red method 100 pH tests

معرف ph هانا آمریکا مدل HANNA HI-93710-01 جهت اندازه گیری PH محلول با متد فنول قرمز برای تست 100 آزمایش PH کاربرد دارد. این واکنش ها برای نمونه هایی استفاده می شود که محدوده مورد انتظار از 6.5 تا 8.5 pH دارند.

برند : HANNA / USA
کد محصول : 15850
آخرین بروزرسانی : 2 دسامبر 2018 در 10:57 ق.ظ

  مشخصات فنی معرف ph هانا آمریکا برای 100 تست مدل HANNA HI-93710-01

  قابل استفاده برای 100 تست

  قابل استفاده در فتومترهای مرتبط

  دارای تاریخ انقضاء و مشخصه چک کردن اصل بودن محصول

  این واکنش ها از روش فنول قرمز استفاده می کنند که در آن واکنش ها طیفی از رنگ را تولید می کنند که به PH وابسته است. به سادگی با اضافه کردن 5 قطره از بطری واکنش دهنده به نمونه، واکنش بین نمونه و واکنش دهنده باعث ایجاد رنگ در نمونه می شود که از زرد تا قرمز متفاوت است. شدت رنگ توسط یک فوتومتر سازگار تعیین و غلظت نمایش داده می شود. نتایج در واحد pH با وضوح 0.1 pH نمایش داده خواهد شد. این واکنش ها برای نمونه هایی استفاده می شود که محدوده مورد انتظار از 6.5 تا 8.5 pH دارند.
  قابل استفاده برای 100 تست

  قابل استفاده در فتومترهای مرتبط

  دارای تاریخ انقضاء و مشخصه چک کردن اصل بودن محصول