معرف فتومتر یون فلوراید (غلظت پایین) مدلHANNA HI-93729-01

محصولات

معرف فتومتر یون فلوراید (غلظت پایین) مدلHANNA HI-93729-01

معرف فتومتر یون فلوراید (غلظت پایین) مدلHANNA HI-93729-01

HI-93729-01 Fluoride LR Reagent, SPADNS Method

معرف فتومتر یون فلوراید مدلHANNA HI-93729-01 برای تعیین غلظت فلوراید از طریق رنگ سنجی استفاده میشود که واکنش بین معرف و یون فلوراید باعث تغییر رنگ در نمونه میشود که توسط دستگاه فتومتر مناسب میتوان میزان غلظت فلوراید را از روی تغییر رنگ آن مشخص کرد ، نتایج در واحد (mg/L) ppm fluoride نمایش و محدوده استفاده این معرف 0.00 _2.00 mg/L فلوراید میباشد.

برند : HANNA / USA
کد محصول : 16014
آخرین بروزرسانی : 2 دسامبر 2018 در 10:57 ق.ظ

  مشخصات فنی معرف فتومتر یون فلوراید (غلظت پایین) هانا آمریکا مدلHANNA HI-93729-01

  مناسب برای استفاده در 100 تست

  محدوده اندازه گیری : 0.00 _2.00    mg/L fluoride

  معرف آماده برای استفاده آسان

  تهیه شده با مواد شیمیایی با کیفیت

  دارای تاریخ انقضاء

  به صورت بطری قطره چکان

  واحد نمایش مقادیر بر حسب (mg/L) ppm

  مطابقت با استاندارد EPA  متد 340.1 و SPADNS

  واکنش بین فلوراید و معرف باعث تغییر رنگ در نمونه میشود با دستگاه فتومتر میتوان از روی تغییر رنگ غلظت یون فلوراید را تعیین کرد.

   

   

  کلمات کلیدی :

  Fluoride LR Reagent , خرید محلول تعیین غلظت فلوراید , خرید معرف شیمیایی , معرف Fluoride , معرف HANNA HI-93729-01 , معرف تعیین غلظت فلوراید , معرف فتومتر , معرف فتومتر هانا آمریکا , معرف فتومتر یون فلوراید , معرف فلوراید

   
  مناسب برای استفاده در 100 تست

  معرف آماده برای استفاده آسان

  تهیه شده با مواد شیمیایی با کیفیت

  دارای تاریخ انقضاء

  به صورت بطری قطره چکان