کیت تست شیمیایی سیستم خنک کننده و بخار هانا آمریکا مدل HANNA HI3821

محصولات

کیت تست شیمیایی سیستم خنک کننده و بخار هانا آمریکا مدل HANNA HI3821

کیت تست شیمیایی سیستم خنک کننده و بخار هانا آمریکا مدل HANNA HI3821

hi3821-cooling-and-boiler-chemical-test-kit

کیت تست شیمیایی HI3821 ساخت شرکت هانا شش پارامتر مشترک در سیستم های خنک کننده و بخار نظیر قلیایی بودن، کلرید، سختی، اکسیژن محلول، فسفات و سولفید را با سرعت و سادگی اندازه گیری می کند. این بسته شیمیایی شامل تمام واکنش دهنده ها و تجهیزات مورد نیاز برای حدود 100 آزمایش تکمیلی برای هر پارامتر به استثناء فسفات می باشد. این محصول شامل شامل معرف های آماده جهت سادگی استفاده است و تمامی واکنش دهندها(معرف ها) دارای تاریخ انقضا هستند. در ضمن این محصول دارای یک کیف قابل حمل ایمن جهت انتقال محلول ها می باشد.

برند : HANNA / USA
کد محصول : 16049
آخرین بروزرسانی : 2 دسامبر 2018 در 10:57 ق.ظ

  مشخصات فنی کیت تست شیمیایی سیستم خنک کننده و بخار  HI3821هانا آمریکا مدل HANNA HI3821

  خواص قلیایی

  محدوده: صفر تا 100 میلی گرم بر لیتر کلسیم  کربنات و صفر تا 300 میلی گرم بر لیتر کلسیم  کربنات

  دقت: 1m/L برای محدوده صفر تا 100 میلی گرم بر لیتر و  3m/L برای محدوده صفر تا 300 میلی گرم بر لیتر

  روش: فنولفتالین/ بروموفنول آبی

  تعداد آزمایش:110

  نوع CTK: تیتراسیون

   خواص کلرید

  محدوده: صفر تا 100 میلی گرم بر لیتر کلرید و صفر تا 1000 میلی گرم بر لیتر کلرید

  دقت: 1m/L برای محدوده صفر تا 100 میلی گرم بر لیتر و  10m/L برای محدوده صفر تا 1000 میلی گرم بر لیتر

  روش: نیترات جیوه

  تعداد آزمایش:110

  نوع CTK: تیتراسیون

  خواص اکسیژن محلول

  محدوده: صفر تا 10 میلی گرم بر لیتر اکسیژنO2

  دقت: 1m/L برای محدوده صفر تا 100 میلی گرم بر لیتر و  10m/L برای محدوده صفر تا 1000 میلی گرم بر لیتر

  روش: وینکلر

  تعداد آزمایش:110

  نوع CTK: تیتراسیون

  خواص سختی

  محدوده: صفر تا 30 میلی گرم بر لیتر کلسیم  کربنات و صفر تا 300 میلی گرم بر لیتر کلسیم  کربنات

  دقت: 0.3m/L برای محدوده صفر تا 30 میلی گرم بر لیتر و  3m/L برای محدوده صفر تا 300 میلی گرم بر لیتر

  روش: EDTA

  تعداد آزمایش:100

  نوع CTK: تیتراسیون

  خواص فسفات

  محدوده: صفر تا 5 میلی گرم بر لیتر کلسیم  کربنات و صفر تا 300 میلی گرم بر لیتر کلسیم  کربنات

  دقت: 1m/L

  روش: اسکربیک اسید

  تعداد آزمایش:50

  نوع CTK: رنگ سنجی

  خواص سولفید

  محدوده: صفر تا 20 میلی گرم بر لیتر سدیم سولفات و صفر تا 300 میلی گرم بر لیتر سدیم سولفات

  دقت: 0.2m/L برای محدوده صفر تا 20 میلی گرم بر لیتر و 2m/L برای محدوده صفر تا 200 میلی گرم بر لیتر

  روش: ید سنجی

  تعداد آزمایش:110

  نوع CTK: تیتراسیون

  ویژگی کلی

  نوع CTK: تیتراسیون، رنگ سنجی، پارامترچندگانه

  ابعاد:100*330*440 میلی متر

  وزن:2.4 کیلوگرم

  سایر اطلاعات:این محصول حاوی تمامی معرف ها و لوازم جانبی جهت 100آزمایش برای هر پارامتر به استثناء فسفات ( 50 آزمون)، دارای کیف قابل حمل ایمن و دستورالعمل انجام تستها است.

   
  سایر اطلاعات:این محصول حاوی تمامی معرف ها و لوازم جانبی جهت 100آزمایش برای هر پارامتر به استثناء فسفات ( 50 آزمون)، دارای کیف قابل حمل ایمن و دستورالعمل انجام تستها است.