الکترود یون سلکتیو فلوراید HI4110 هانا آمریکا مدل HANNA HI4110

محصولات

الکترود یون سلکتیو فلوراید HI4110 هانا آمریکا مدل HANNA HI4110

الکترود یون سلکتیو فلوراید HI4110 هانا آمریکا مدل HANNA HI4110

HI4110 Fluoride Combination Ion Selective Electrode (ISE)

الکترود HI4110 ساخت صنایع هانا آمریکا یک الکترود حالت جامد انتخاب ترکیب یون (ISE)است که یون-F را درمحلول تعیین میکند.غشاء کریستال لانتانیوم فلوراید سبب تغییر و اختلاف پتانسیل بین غشاء و نمونه در اثرتبادل یون فلوراید می شود. الکترودHI4110 یک پیل پتانسیومتری کامل است که دارای رفرنس نقره/ نقره کلرید است. بدنه داخلی این الکترود ازPEI/epoxy پوشیده است و آن را غشای کریستالی لانتانیوم فلوراید پوشانده است.این سنسور با دارا بودن سری مخروطی قابلیت تشخیص از 0.02 میلی گرم بر لیتردر فلوراید اشباع F- را دارد.

برند : HANNA / USA
کد محصول : 16057
آخرین بروزرسانی : 2 دسامبر 2018 در 10:57 ق.ظ

    بدنه داخلی این الکترود ازPEI/epoxy پوشیده است و آن را غشای کریستالی لانتانیوم فلوراید پوشانده است.این سنسور با دارا بودن سری مخروطی قابلیت تشخیص از 0.02 میلی گرم بر لیتردر فلوراید اشباع F- را دارد.