دستگاه اسپکتروفوتومتر FTIR

محصولات

دستگاه اسپکتروفوتومتر FTIR

دستگاه اسپکتروفوتومتر FTIR

Spectrophotometer FTIR

دستگاه اسپکتروفوتومتر FTIR

یکی از پیشرفته ترین دستگاههای مورداستفاده در آنالیز دستگاهی جهت تعیین ساختار ترکیبات می باشد. این دستگاه با طیف گیری در ناحیه زیرقرمز امکان شناسایی ترکیبات را با توجه به رفتار آنها در ناحیه زیر قرمز فراهم می سازد

برند :
کد محصول : 591
آخرین بروزرسانی : 25 می 2015 در 7:21 ب.ظ

    کاربردها
    دستگاه FT-IR روشی سودمند برای شناسایی ترکیبات آلی و گروههای عاملی آنها می‌باشد. حتی می‌توان پیوندهای کووالانسی لیگاندهای فلزی را شناسایی کرد. در آزمایشگاهها، کلینیکها، محیط زیست، دانشگاهها و کنترل کیفی در فرآیندهای صنعتی و تجزیه کیفی محصولات و … کاربرد دارد. حدود 95 درصد کاربرد این دستگاه کیفی بوده که از روی محل پیک صورت می‌گیرد. همچنین قابلیت شناسایی و جداسازی مخلوط ایزومرهایی نظیر ارتو، متا و پارا را دارا می‌باشد. برای اندازه‌گیری کمی دراین دستگاه از سطح زیر پیک استفاده شده که متناسب با غلظت نمونه می‌باشد.