دستگاه اسپکتروفوتومتر FTIR

محصولات

دستگاه اسپکتروفوتومتر FTIR

دستگاه اسپکتروفوتومتر FTIR

Spectrophotometer FTIR

دستگاه اسپکتروفوتومتر FTIR

یکی از پیشرفته ترین دستگاههای مورداستفاده در آنالیز دستگاهی جهت تعیین ساختار ترکیبات می باشد. این دستگاه با طیف گیری در ناحیه زیرقرمز امکان شناسایی ترکیبات را با توجه به رفتار آنها در ناحیه زیر قرمز فراهم می سازد

برند :
کد محصول : 591
آخرین بروزرسانی : 25 می 2015 در 7:21 ب.ظ

  مشخصات فنی FT-IR
  از محدودیت‌های IR معمولی فقدان منابع و آشکارسازهای مناسب می‌باشد و لذا دارای نویزهای بزرگ و نسبت S/N بسیار کوچک می‌باشد.
  روش تبدیل فوریه بر این محدودیت‌ها فایق آمده و دارای چند امتیاز است:

  1. فاقد تکفام کننده است و تفکیک طول موج‌ها توسط تداخل سنج مایکلسون انجام می‌شود و طول موج‌ها بدون کاهش شدت به نمونه می‌تابد ودر یک لحظه به دتکتور می‌رسد و سبب افزایش S/N می‌شود.

  2. زمان طیف گیری بسیار کوتاه و در حد ثانیه است که تکرار اندازه‌گیری‌ها را میسر می‌سازد.

  3. قابلیت آنالیزنمونه‌هایی با مقادیر بسیار کم را نیز دارا می‌باشد.

  4. حساسیت و قدرت تفکیک دستگاه بالا می‌باشد.




  کاربردها
  دستگاه FT-IR روشی سودمند برای شناسایی ترکیبات آلی و گروههای عاملی آنها می‌باشد. حتی می‌توان پیوندهای کووالانسی لیگاندهای فلزی را شناسایی کرد. در آزمایشگاهها، کلینیکها، محیط زیست، دانشگاهها و کنترل کیفی در فرآیندهای صنعتی و تجزیه کیفی محصولات و … کاربرد دارد. حدود 95 درصد کاربرد این دستگاه کیفی بوده که از روی محل پیک صورت می‌گیرد. همچنین قابلیت شناسایی و جداسازی مخلوط ایزومرهایی نظیر ارتو، متا و پارا را دارا می‌باشد. برای اندازه‌گیری کمی دراین دستگاه از سطح زیر پیک استفاده شده که متناسب با غلظت نمونه می‌باشد.