سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

حساب کاربری

یا

دستگاه اسپکتروفوتومتر FTIR

Spectrophotometer FTIR

دستگاه اسپکتروفوتومتر FTIR

یکی از پیشرفته ترین دستگاههای مورداستفاده در آنالیز دستگاهی جهت تعیین ساختار ترکیبات می باشد. این دستگاه با طیف گیری در ناحیه زیرقرمز امکان شناسایی ترکیبات را با توجه به رفتار آنها در ناحیه زیر قرمز فراهم می سازد

دیتا شیت محصول

جهت دانلود دیتا شیت محصول کلیک کنید

آموزش و راهنمایی کاربری

جهت دانلود یوزر منوآل محصول کلیک کنید

محصولات مرتبط