استروبوسکوپ و آموزش کار با fluke 820-2

استروبوسکوپ و آموزش کار با fluke 820-2

استروبوسکوپ چیست

استروبوسکوپ (  چرخش سنج stroboscope) ابزاری الکترونیکی و ابزار دقیق برای سنجش دوران و حرکت اجسام مختلف است. به عبارت ساده تر برای ساخت یک انیمیشن به حرکت ادامه دار یک جسم با فرکانس متفاوت با چشم انسان در طول محور های دکارتی نیاز داریم حال برای مشاهده اجسام متحرک و دوار به طور آهسته بایستی فرکانس تابش جسم به چشم را تغییر داد این تغییر فرکانس تابش با چشمک زدن های متعدد توسط استروب اسکوپ اتفاق می افتد.

فرکانس بینایی چشم انسان 24 هرتز می باشد و در هنگام حرکت پره های پنکه ای با سرعت دورانی  50 دور بر دقیقه چشم قادر به تشخیص جزییات  بر روی پره ها نیست و به طور کلی یک صفحه دوار توسط مغز  شناسایی می شود حال برای کم کردن این فرکانس و مشاهده جزییات بایستی فرکانس تابش جسم به چشم را به زیر 24 هرتز رساند برای این کار بایستی از یک منبع نور فرکانس پایین استفاده کرد که این کار توسط  stroboscope انجام می شود.

برای روشن تر شدن روش کار استروبوسکوپ ها فیلم زیر را مشاهده کنید.

فلیم آموزش نحوه کار با استروبوسکوپ فلوک 820