کدورت سنجی – Turbiditymeter

کدوریت Turbidity

به طور کلی به مواد کلوییدی، کدوریت (کدر بودن) نمونه را تشکیل می دهند. کدوریت در استاندارد چنین تعریف می شود :
همان طور که می دانیم یک خاصیت فیزیکی نمونه که باعث می شود نور تابیده شده به نمونه متفرق شده و یا جذب شود ولی عبور نکند. واحد کدریت ، JTU یا NTU است.
البته باید آب آشامیدنی و آب مورد نیاز در صنایع باید صاف و زلال باشد. کاهش کدریت آب در حفظ و سلامتی و بهداشت مردم و جلوگیری از مسایل و مشکلات سیستم توزیع آب مهم است. کدورت آب همچنین باعث کاهش راندمان گندزدایی و کاهش اثر گندزداها و افزایش هزینه گندزدایی می‌شود.

کدورت سنجی - فنی مهندسی سیانکو
کدورت سنجی – فنی مهندسی سیانکو

کدورت سنجی :

کلمه یا واژه ی کدورت برای توضیح ظاهر مات یا شیری محیط های مایع یا جامد مانند آب ( آب فاضلاب ، حمام ، معدنی و آشامیدنی ) ، نوشیدنی ها (آبجو، آب میوه و …..) یا شیشه ی پنجره ( شیشه ی نیمه شفاف) استفاده می شود. در اصطلاحات فیزیکی ، کدورت متناسب با ذرات پراکنده با اندازه های مختلف یا جذب شدن نور، می باشد که به محیط مورد بحث ظاهری مات و ابری می دهد.
در اصطلاحات فیزیکی ، کدورت متناسب با ذرات پراکنده با اندازه های مختلف یا جذب شدن نور، می باشد که به محیط مورد بحث ظاهری مات و ابری می دهد.
کدورت به وسیله ی حضور ذرات معلق مانند میکرواورگانیسمها ، سنگ آهک ، لجن یا مخمر حاصل می شود.

TURBIDIMETERیا کدورت سنج به دستگاهی گفته می شود که به روش اپتیکی (انعکاس نور توسط ذرات معلق) مقدار کدورت محلولها را اندازه گیری میکند.

انواع دستگاه های کدورت سنج  به ۳ صورت پرتابل، رومیزی پرتابل و آزمایشگاهی دیجیتال موجود است.

از جمله مشخصات دستگاه کدورت سنجی که باید در نظر داشته باشید:

* محدوده اندازه گیریNTU
* منبع نور مادون قرمز
* فن آوری میکروپروسور
* نور در صفحه نمایش
* محلول های کالیبراسیون دستگاه
* قابلیت کدورت سنجی مایعات رنگی

 

Turbidity Meters کدورت سنج :

میزان کدورت محلول مطابق با استاندارد ISOEN 7027 به وسیله ی ابزار ابری سنج (نور پراکنده شده تحت زاویه ی ۹۰ درجه) اندازه گیری می شود. منبع نور مادون قرمز امکان اندازه گیری نمونه های رنگی و بدون رنگ را فراهم می نماید.
امکان آشکار سازی محدوده ی اندازه گیری اتوماتیک ( اتورنج ) قادر به اندازه گیری مستقیم کدورت از ۰۱/۰ تا NTU 1100 با دقتی معادل ۲± درصد تا NTU 500 و ۳± درصد بعد از آن می باشد.
صفحه نمایش گرافیکی بزرگ ، انتخاب زبان های مختلف کاربری این دستگاه را بسیار آسان کرده است.

 

کاربردها :

• تصفیه آب آشامیدنی
• تصفیه آب فاضلاب
• صنایع غذایی و نوشیدنی
• صنایع پتروشیمایی