گواهی ها و افتخارات

گواهی ها و افتخارات

گواهی ها و افتخارات

مقالات و گواهی های زیر تنها بخش کوچکی از دستاورد های علمی ، تحقیقاتی و پژوهشی شرکت سپهران ارتباطات در جهت تولید علم ،ارتقاء سطح کیفی ، پیشبرد اهداف و در نهایت سربلندی میهن عزیزمان می باشد .

جهت دانلود مقالات بر روی آن کلیک کنید .

(مقالات چاپ شده در ژورنالهای بین المللی)

استفاده از کنترل کننده پیش بین در جهت کنترل پیچ موشک

استفاده از کنترل کننده فازی در سیستم yaw و توربین بادی

طراحی قانون هدایت موشک سه بعدی بوسیله مد لغزشی با در نظر گرفتن محدودیت های اشباع

طراحی کنترل کننده H∞ ، H2 برای برج تقطیر

طراحی کنترل کننده H∞ ، H2، LQG وپیش بین برای هواپیمای جت

طراحی ماتریس دینامیک کنترل پرواز برای اتوپایلوت غیر خطی موشک

طراحی مستقل کنترل کننده چند متغیره در جهت جداسازی رطوبت از متانول و آب

طراحی و شناسایی کنترل پیچ موشک

کاربرد منطق فازی در روبات های تعمیر نیروگاه های هسته ای

(گواهی ها و مقالات داخلی)

اعمال منطق فازی بر روی روبات تعمیر نیروگاه های هسته ای

4

اتوماسیون سازی سرعت خودرو (کروز) با استفاده از روش فازی با معرفی الگوریتم …

scan01

آنالیز خطای سکوی پایدار رادار شناور در ردیابی اهداف دریایی

scan0002

یک روش تعمیم یافته برای تثبیت ولتاژ با استفاده از منطق فازی

torabi  gonabad

ردیابی اهداف سطحی با رادارهای ناسازگار به کمک منطق فازی و فیلتر کالمن