بادسنج دیجیتال GM8909  به همراه  پروب  تلسکوپی طراحی شده است،  این اهرم تلسکوپی می تواند  با قابلیت تغییر طول، برای دستیابی به اندازه گیری دقیق  و راحتی کاربر بسیار موثر باشد، عملکرد پایدار ، ایمن و قابل اعتماد و مصرف باطری کم از دیگر مزایای این بادسنج می باشد.