فشار سنج – مانومتر

محصولات شرکت سپهران ارتباطات

فشار سنج – مانومتر

فشارسنج،مانومتر دیجیتال KIMO MP50
فشارسنج،مانومتر دیجیتال KIMO MP50

Sphygmomanometer | Digital manometer model MP50 KIMO

فشارسنج،مانومتر دیجیتال KIMO MP50 مانومتر فشار سنجی است که با آن فشار گاز محبوس در یک ظرف را اندازه گیری می کنند. مانومتر ها می توانند به طور غیر مستقیم برای اندازه گیری سایر متغیرها نظیر دبی سیال/ گاز، سرعت، سطح مایع و ارتفاع بکار روند. از جمله از کاربردهای مانومترها در صنعت عبارت اند […]

برند : KIMO / FARANC
کد محصول : 7697