PLC زیمنس مدل S1500

محصولات

PLC زیمنس مدل S1500

PLC زیمنس مدل S1500

simens plc s1500

PLC زیمنس مدل S1500

PLCمخفProgramable logic contorerlبه معنی برنامه کنترل منطقی می باشد که برنامه نوشته شده توسط کامپیوتر را از کامپیوتر به کنتاکتور ها یا رله ها توسط مدار رابط یا اینتر فیس انتقال میدهد و طبق برنامه ذکر شده دستگاه ها را راه اندازی و کنترل می نمایید. ازPLCمی توان در انواع دستگاهها و كارخانه ها استفاده كرد و مثلاً برای اتوماسیون خطوط تولید كار خانه ها ، ایجاد فرآیند اتوماتیك و پیچیده در دستگاههای مختلف صنعتی و همچنین طراحیBMSمی توان ازPLCاستفاده نمود.ازPLCمی توان در انواع دستگاهها و كارخانه ها استفاده كرد و مثلاً برای اتوماسیون خطوط تولید كار خانه ها،ایجاد فرآیند اتوماتیك و پیچیده در دستگاههای مختلف صنعتی و همچنین طراحیBMSمی توان ازPLCاستفاده نمود.ازکاربردهایPLCمدلS1500میتوان تست قطعات و تجهیزات ،سیستم های رنگ پاش ،شکل دادن بدنه بوسیله پرس های اتوماتیک، سوراخ کاری ، اتصال قطعات.سیستم های مخلوط کننده ،دستگاه های ترکیب کننده مواد با نسبت های مختلف را نام برد.این دستگاه ساخت کمپانی زیمنس آلمان بوده و دارای یکسال گارانتی و پنج سال خدمات پس از فروش می باشد. این محصول را می توانید از شرکت فنی و مهندسی سیانکو تهیه نمائید.

برند : SIEMENS / Gemany
کد محصول : 3225
آخرین بروزرسانی : 1 آگوست 2016 در 1:50 ب.ظ

    PLC زیمنس مدل S1500

    PLCمخفProgramable logic contorerlبه معنی برنامه کنترل منطقی می باشد که برنامه نوشته شده توسط کامپیوتر را از کامپیوتر به کنتاکتور ها یا رله ها توسط مدار رابط یا اینتر فیس انتقال میدهد و طبق برنامه ذکر شده دستگاه ها را راه اندازی و کنترل می نمایید. ازPLCمی توان در انواع دستگاهها و كارخانه ها استفاده كرد و مثلاً برای اتوماسیون خطوط تولید كار خانه ها ، ایجاد فرآیند اتوماتیك و پیچیده در دستگاههای مختلف صنعتی و همچنین طراحیBMSمی توان ازPLCاستفاده نمود.ازPLCمی توان در انواع دستگاهها و كارخانه ها استفاده كرد و مثلاً برای اتوماسیون خطوط تولید كار خانه ها،ایجاد فرآیند اتوماتیك و پیچیده در دستگاههای مختلف صنعتی و همچنین طراحیBMSمی توان ازPLCاستفاده نمود.ازکاربردهایPLCمدلS1500میتوان تست قطعات و تجهیزات ،سیستم های رنگ پاش ،شکل دادن بدنه بوسیله پرس های اتوماتیک، سوراخ کاری ، اتصال قطعات.سیستم های مخلوط کننده ،دستگاه های ترکیب کننده مواد با نسبت های مختلف را نام برد.این دستگاه ساخت کمپانی زیمنس آلمان بوده و دارای یکسال گارانتی و پنج سال خدمات پس از فروش می باشد. این محصول را می توانید از شرکت فنی و مهندسی سیانکو تهیه نمائید.