محصولات

محصولات شرکت سپهران ارتباطات

کالیبراتور فشار

کالیبراتور فشار ضد احتراق ،فلوک مدل Fluke 718Ex 100G

Anti combustion pressure calibrator Fluke 718Ex 100G medals

کالیبراتور فشار  ضد احتراق ، فلوک مدلFluke 718Ex 100G مسئول کالیبراسیون و تجهیزات اندازه گیری کسی است که بتواند از عهده  نقشه خوانی و کالیبره کردن تجهیزات اندازه گیری ابعاد ، جرم ، حجم ، نیرو ، فشار ، گشتاور، درجه حرارت ، N.D.T ، جریان سنجی بر اساس استاندارهای مربوطه و انجام محاسبات مربوطه […]

برند : FLUKE / USA
کد محصول : 3822
پمپ فشار و کالیبراتور فشار ۲۰ بار ، فلوک مدل Fluke 718 300G

Pressure pump and pressure calibrator 20 times the Fluke 718 300G

پمپ فشار و کالیبراتور فشار ۲۰ بار ، فلوک مدل Fluke 718 300G مسئول کالیبراسیون و تجهیزات اندازه گیری کسی است که بتواند از عهده  نقشه خوانی و کالیبره کردن تجهیزات اندازه گیری ابعاد ، جرم ، حجم ، نیرو ، فشار ، گشتاور، درجه حرارت ، N.D.T ، جریان سنجی بر اساس استاندارهای مربوطه […]

برند : FLUKE / USA
کد محصول : 3817
کالیبراتور فشار پیشرفته فلوک مدل Fluke 718 100G

Advanced Fluke pressure calibrator model Fluke 718 100G

کالیبراتور فشار پیشرفته فلوک مدل Fluke 718 100G مسئول کالیبراسیون و تجهیزات اندازه گیری کسی است که بتواند از عهده  نقشه خوانی و کالیبره کردن تجهیزات اندازه گیری ابعاد ، جرم ، حجم ، نیرو ، فشار ، گشتاور، درجه حرارت ، N.D.T ، جریان سنجی بر اساس استاندارهای مربوطه و انجام محاسبات مربوطه و […]

برند : FLUKE / USA
کد محصول : 3809
کالیبراتور فشار فلوک مدل Fluke 718 30G

Fluke pressure calibrator Fluke 718 30G model

کالیبراتور فشار فلوک مدل Fluke 718 30G امروزه برای اندازه گیری میزان فشار از دستگاه های بسیار متنوعی استفاده میگردد که هریک دارای خصوصیاتی ویژه می باشد و برای تست هر یک باید از عمل کالیبره و کالیبراسیون کمک گرفت دستگاههایی که خراب شده و قابل تنظیم و یا تعمیر نبوده و دقت کاری خود […]

برند : FLUKE / USA
کد محصول : 3804
کالیبراتور فشار هند پمپ دار دیجیتال ، فلوک مدل Fluke 718 1G

Fluke 718 1G

کالیبراتور فشار هند پمپ دار دیجیتال ، فلوک مدلFluke 718 1G امروزه برای اندازه گیری میزان فشار از دستگاه های بسیار متنوعی استفاده میگردد که هریک دارای خصوصیاتی ویژه می باشد وبرای تست هر یک باید از عمل کالیبره و کالیبراسیون کمک گرفت دستگاههایی که خراب شده و قابل تنظیم و یا تعمیر نبوده و […]

برند : FLUKE / USA
کد محصول : 3799
کالیبراتور دیجیتال فشار فلوک مدلFLUKE 718

Fluke pressure calibrator model FLUKE 718 Digital

کالیبراتور دیجیتال فشار فلوک  مدل FLUKE 718  با استفاده از سری Fluke 718 ، میتوان تمامی دستگاههای فشاری که نیاز به کالیبره شدن دارند را کالیبره کرد.این دستگاهها بخاطر حجم کوچک و وزن کم (حدودا یک کیلو گرم) به راحتی قابل حمل می باشد.این دستگاه ساخت کمپانی فلوک امریکا بوده و دارای یکسال گارانتی و […]

برند : FLUKE / USA
کد محصول : 3793
کالیبراتور دیجیتال فشار فلوک مدلFLUKE 717 5000G

Fluke pressure calibrator model FLUKE 717 5000G Digital

کالیبراتور دیجیتال فشار فلوک مدلFLUKE 717 5000G: کالیبراتور دیجیتال فشار فلوک مدلFLUKE 717 5000G: امروزه برای اندازه میزان فشار از دستگاه های بسیار متنوعی استفاده میگردد که هریک دارای خصوصیاتی ویژه می باشد و برای تست هر یک باید از عمل کالیبره و کالیبراسیون کمک گرفت دستگاههایی که خراب شده و قابل تنظیم و یا […]

برند : FLUKE / USA
کد محصول : 3786
کالیبراتورفشار فلوک مدلFLUKE 717 3000G

Fluke pressure calibrator FLUKE 717 3000G models

کالیبراتورفشار فلوک مدلFLUKE 717 3000G کالیبراتورفشار فلوک مدلFLUKE 717 3000G امروزه برای اندازه میزان فشار از دستگاه های بسیار متنوعی استفاده میگردد که هریک دارای خصوصیاتی ویژه می باشد و برای تست هر یک باید از عمل کالیبره و کالیبراسیون کمک گرفت دستگاههایی که خراب شده و قابل تنظیم و یا تعمیر نبوده و دقت […]

برند : FLUKE / USA
کد محصول : 3779
کالیبراتورفشار فلوک مدلFluke 717 1500G

Fluke pressure calibrator model Fluke 717 1500 G

کالیبراتورفشار فلوک  مدلFluke 717 1500G دستگاه کالیبراتور فشار فلوک مدلFluke 717 1500G کالیبراتور فشار از ۰ تا ۱۰۳ بار است.مسئول کالیبراسیون و تجهیزات اندازه گیری کسی است که بتواند از عهده و نقشه خوان و کالیبره کردن تجهیزات اندازه گیری ابعاد ، جرم ، حجم ، نیرو ، فشار ، گشتاور، درجه حرارت ، N.D.T ، […]

برند : FLUKE / USA
کد محصول : 3773
کالیبراتور ،فلوک مدل Fluke 717 500G

Fluke 717 500G Pressure Calibrator

کالیبراتور ،فلوک مدل Fluke 717 500G دستگاه کالیبراتور، فلوک مدل Fluke 717 500Gپیشرفته دارای رنج متناسب ۵۰۰ psi میباشد که میتواند در آزمایشگاه های کالیبراسیون عکس العمل فوق العاده ای از خود نشان دهد و به علت در مورد کالیبراسیون به شرح ذیل میپردازیم : اگر دستگاهی معیوب شده و یا دقت آن مورد شک […]

برند : FLUKE / USA
کد محصول : 3734