کولیس

محصولات شرکت سپهران ارتباطات

کولیس

مفهوم کولیس ومیکرومتر
مفهوم کولیس ومیکرومتر

تجهیزات وابزار دقیق سیانکو کولیس یکی از ابزارهای دقیق در اندازه گیری کولیس است، کولیس ابزاری است که ما می توانیم اندازه تا 1 میلیمتر را با آن اندازه گیری کنیم. کولیس تشکیل شده است از یک خط کش اصلی که روی آن تقسیم بندی انجام شده که می توانند به صورت میلیمتری یا اینچ […]

برند :
کد محصول : 12073